Powołanie członków Rad Naukowych Dyscyplin w części rektorskiej