Rozstrzygnięcie konkursu OPUS na stanowiska doktoranta/stypendysty w projekcie badawczym pt. „Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XX i XXI wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja”.

 • Rozstrzygnięcie konkursu OPUS na stanowiska doktoranta/stypendysty w projekcie badawczym pt. „Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XX i XXI wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja”.
 • W dniu 29 września 2021 r. Komisja Stypendialna w składzie:

  1. prof. ucz. dr hab. Anna Cetera Włodarczyk– Instytut Anglistyki UW (przewodnicząca)
  2. prof. ucz. dr hab. Beata Łukaszewicz– Instytut Anglistyki UW
  3. prof. ucz. dr hab. Agnieszka Otwinowska – Kasztelanic – Instytut Anglistyki UW

  rozstrzygnęła konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN nr 2017/27/B/HS2/00853, pt.: „Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare’a w XX i XXI wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja”.

  Konkurs na stanowisko stypendysty wygrał Pan mgr Przemysław Pożar.

  Data publikacji: 05 października 2021