Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska doktorantów z projektu NCN Sonata Bis, pt.: „Wyobrażenia harmonii międzygatunkowej w literaturze, filmie i innych tekstach kultury anglosaskiej, od połowy XIX do XXI wieku”.

 • Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska doktorantów z projektu NCN Sonata Bis, pt.: „Wyobrażenia harmonii międzygatunkowej w literaturze, filmie i innych tekstach kultury anglosaskiej, od połowy XIX do XXI wieku”.
 • W dniu 14 czerwca 2021 r. Komisja Stypendialna w składzie:

  1. Dr hab. Justyna Włodarczyk– Instytut Anglistyki UW (przewodnicząca)
  2. Dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska – Instytut Anglistyki UW
  3. Dr Joanna Ziarkowska – Instytut Anglistyki UW

  rozstrzygnęła konkursy na stanowisko doktoranta nr 1 i doktoranta nr 2 w projekcie NCN nr 2020/38/E/HS2/00130, pt.: „Wyobrażenia harmonii międzygatunkowej w literaturze, filmie i innych tekstach kultury anglosaskiej, od połowy XIX do XXI wieku”.

  Konkurs na stanowisko doktoranta nr 1 wygrała Pani Sara Kruszona, która uzyskała 9 punktów na 11 możliwych.

  Konkurs na stanowisko doktoranta nr 2 wygrała Pani Julia Wilde, która uzyskała 9 punktów na 11 możliwych.

  Data publikacji: 18 czerwca 2021