Rozstrzygnięcie konkursu OPUS 18 na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie badawczym pt.:„Podobieństwo między językami i różnice indywidualne ucznia w nabywaniu słownictwa języka trzeciego”.

 • Rozstrzygnięcie konkursu OPUS 18 na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie badawczym pt.:„Podobieństwo między językami i różnice indywidualne ucznia w nabywaniu słownictwa języka trzeciego”.
 • W dniu 26 listopada 2021 r. Komisja Stypendialna w składzie:

  1. prof. ucz. dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic (przewodnicząca, kierownik projektu)
  2. dr Małgorzata Foryś-Nogala (wykonawca projektu)
  3. dr Olga Broniś (wykonawca projektu).

  rozstrzygnęła konkursy na stanowisko  doktoranta/stypendysty  w projekcie NCN nr UMO-2019/35/B/HS2/02236 pt.: „Podobieństwo między językami i różnice indywidualne ucznia w nabywaniu słownictwa języka trzeciego”

  Do konkursu przystąpił tylko jeden kandydat. W wyniku ewaluacji dokumentów nadesłanych przez kandydata komisja konkursowa zadecydowała, że stanowisko doktoranta stypendysty otrzyma mgr Borys Jastrzębski, który uzyskał 95% punktów zgodnych z Regulaminem. Komisja jednogłośnie zarekomendowała go na stanowisko.

  Data publikacji: 29 listopada 2021