Zakończone postępowania

Postępowania profesorskie

Obecnie na Wydziale Neofilologii zatrudnionych jest 18 osób z tytułem naukowym profesora, w tym na stanowisku profesora 5 osób, a na stanowisku profesora ze statusem profesora zwyczajnego 12.

 

W maju 2020 r. tytuł naukowy profesora w dyscyplinie językoznawstwo otrzymał prof. dr hab. Jacek Perlin.

W styczniu 2021 r. tytuł profesora w dyscyplinie językoznawstwo otrzymała prof. dr hab. Elżbieta Górska.

 

Dwa wnioski rozpatrywane są przez Radę Doskonałości Naukowej.

 

Zarządzenie nr 107 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania statusu profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim