Zakończone postępowania

Postępowania profesorskie

Obecnie na Wydziale Neofilologii zatrudnionych jest 19 osób z tytułem naukowym profesora, w tym na stanowisku profesora 8 osób, a na stanowisku profesora ze statusem profesora zwyczajnego 11.

 

  • W maju 2020 r. tytuł naukowy profesora w dyscyplinie językoznawstwo otrzymał prof. dr hab. Jacek Perlin.
  • W styczniu 2021 r. tytuł profesora w dyscyplinie językoznawstwo otrzymała prof. dr hab. Elżbieta Górska.
  • W lutym 2021 r. tytuł profesora w dyscyplinie językoznawstwo otrzymał prof. dr hab. Waldemar Czachur.
  • W kwietniu 2022 r. tytuł profesora w dyscyplinie literaturoznawstwo otrzymała prof. dr hab. Dominika Oramus.
  • W czerwcu 2022 r. tytuł profesora w dyscyplinie literaturoznawstwo otrzymała prof. dr hab. Izabella Zatorska.
  • W marcu 2023 r. tytuł profesora w dyscyplinie literaturoznawstwo otrzymał prof. dr hab. Andrzej Kopacki.

 

Zarządzenie nr 107 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania statusu profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim