Postępowania w toku

Rozwój kadry

Obecnie procedowane są trzy wnioski habilitacyjne pracowników naszego Wydziału:

  • dr Anna Rędzioch-Korkuz (RND Językoznawstwo) [materiały]
  • dr Aránzazu Calderón Puerta (RND Literaturoznawstwo)
  • dr Katarzyna Kociołek (Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii [materiały]

Wykaz wszystkich postępowań awansowych