Zarządzenie Rektora UW w sprawie powołania komisji oceniających

 • Zarządzenie Rektora UW w sprawie powołania komisji oceniających
 • W dniu 8 stycznia 2021 r. ukazało się Zarządzenie Rektora UW w sprawie powołania komisji oceniających

   

  Komisja oceniająca na Wydziale Neofilologii została powołana w składzie:

   

  Przewodnicząca: 

  • prof. dr hab. Magdalena Danielewicz – Wydział Neofilologii;
  Zastępczyni przewodniczącej: 
  • dr hab. Aniela Korzeniowska, prof. ucz. – Wydział Neofilologii;
  Członkowie:
  • dr hab. Maria Biskup – Wydział Neofilologii;
  • dr Marcin Grad – Wydział Neofilologii;
  • dr Justyna Orzeł – Wydział Neofilologii;
  • dr hab. Marta Piłat-Zuzankiewicz – Wydział Neofilologii;
  • dr hab. Agata Sobczyk – Wydział Neofilologii;
  • dr Piotr Romanowski – Wydział Lingwistyki Stosowanej;
  • prof. dr hab. Ewa Żebrowska – Wydział Lingwistyki Stosowanej.
  Data publikacji: 08 stycznia 2021