Zarządzenie nr 3 kierownika jednostki dydaktycznej wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2021/2022