ZARZĄDZENIE NR 5 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia czasowego przeniesienia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego