Zdalna pomoc techniczna

Zdalna pomoc techniczna

Dla Państwa wygody zespół Informatyków Wydziału Neofilologii stworzył instrukcję filmową oraz tekstową (dostępne poniżej) instalacji pakietu pomocy zdalnej.
W razie problemów prosimy o kontakt pod adresem it(at)wn.uw.edu.pl lub pod numerem (22) 55 26066 – w wypadku kontaktu telefonicznego prosimy o nagranie się na naszą sekretarkę.


Instrukcja w formacie PDF