coolTUTOR

coolTUTOR

coolTUTOR – program kształcący kompetencje studentów w zakresie komunikacji międzykulturowej i pracy z osobami dotkniętymi kryzysem humanitarnym

Wydział Neofilologii serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w programie coolTUTOR, czyli nowej inicjatywie przygotowującej studentów do roli coolTUTORÓW, tj. tutorów międzykulturowych, mających za zadanie wsparcie osób z innych kręgów kulturowych w procesie adaptacji i zniwelowanie u nich doświadczenia szoku kulturowego.
Celem kursu jest zapewnienie studentom kompleksowego zestawu narzędzi i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy z osobami z terenów dotkniętych kryzysem humanitarnym, w tym osób należących do innych kręgów kulturowych.

 

W ramach kursu studenci wezmą udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych UW oraz zajęciach prowadzonych przez ekspertów reprezentujących partnerów zewnętrznych, w tym: organizacje sektora pozarządowego, instytucje samorządowe oraz partnerów biznesowych.

W ramach programu studenci poznają m.in. sytuację prawną migrantów i uchodźców w Polsce i na świecie, zdobędą wiedzę dotyczącą światowej sytuacji geopolitycznej w kontekście kluczowych kryzysów humanitarnych,  poznają najważniejsze aspekty komunikacji międzykulturowej, poznają podstawy pracy z osobami dotkniętymi traumą, nabędą szereg kompetencji miękkich przydatnych w pracy w zespole wielokulturowym i wiele innych.

 

Po ukończeniu kursu student będzie przygotowany do samodzielnej analizy problemów społeczno-kulturowych, prawnych i organizacyjno-logistycznych wynikających z sytuacji kryzysowej konkretnych grup cudzoziemców oraz będzie potrafił samodzielnie zaplanować i wdrożyć rozwiązania zdiagnozowanych problemów.

 

Program obejmuje wykłady, warsztaty, konwersatoria oraz zajęcia terenenowe. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w piątkowe popołudnia oraz w soboty od marca do czerwca br.

Liczba ECTS: 10

Pobierz sylabus

Rejestracja – Rejestracja na kurs obowiązuje poprzez adres mailowy: cooltutor@wn.uw.edu.pl
Rejestracja trwa do 25 lutego.

Adresaci kursu: studenci czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych.

Link do wydarzenia na Facebooku

 

W treści maila prosimy o podanie następujących informacji:

  • imię i nazwisko,
  • wydział,
  • rok oraz kierunek studiów.

 

Osoba kontaktowa oraz kontakt dla mediów

dr Maria Balkan

Pełnomocnik Dziekana ds. komunikacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

mail: maria.balkan@uw.edu.pl

tel.: +48 503 841 000