• Przebieg kariery naukowej
  • 1995 - magister, Uniwersytet Warszawski
  • 2000 - doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
  • 2016 - habilitacja, Uniwersytet Warszawski
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
 • Zainteresowania badawcze:
  • przyswajanie języka drugiego/obcego
  • wielojęzyczność i dwujęzyczność
  • różnice indywidualne w przyswajaniu języków
  • nauczanie słownictwa, strategie, słownictwo ekwiwalentne (kognaty)
  • metodyka nauczania języka angielskiego, nauczanie dzieci i dorosłych
  • zintegrowane nauczanie języka i treści niejęzykowych (CLIL)
  Projekty naukowe:
  • 2017-2020 – kierownik projektu NCN OPUS Podobieństwo ortograficzne wyrazów oraz meta-świadomość ucznia w przyswajaniu słownictwa języka obcego (2016/21/B/HS6/01129) prowadzonego na Wydziale Neofilologii UW.
  • 2016-2019 – opiekun naukowy projektu NCN PRELUDIUM przyznanego Karolinie Mieszkowskiej Wpływ opowiadań rodziców na dziecięce rozumienie i użycie terminów mentalnych w obu językach dzieci dwujęzycznych (2015/17/N/HS2/03215) prowadzonego na Wydziale Psychologii UW.
  • 2014-2017 – kierownik projektu NPRH Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii prowadzonego na Wydziale Neofilologii UW (grant MNiSZW z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0094/NPRH3/H12/82/2014).
  • 2010-2013 - współwykonawca projektu NCN Rozwój poznawczy i językowy polskich dzieci dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej – szanse i zagrożenia (809/N-COST/2010/0 MNiSZW), prowadzonego na Wydziale Psychologii UW i w Instytucie Psychologii UJ).
 • Promotor prac doktorskich
 • Promotor pomocniczy doktoratu mgr Marcina Opackiego obronionego w maju 2016 (dyplom z wyróżnieniem) Promotor: Prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski. Temat pracy: Reconsidering Early Bilingualism: A Corpus-Based Study of Polish Migrant Children in the United Kingdom.
 • Najważniejsze publikacje naukowe