• Przebieg kariery naukowej
  • 2013: praca doktorska pt. "Obraz Boga/bogów w wybranych językach ugrofińskich (węgierskim, fińskim, estońskim i udmurckim)" [promotor: prof. dr hab. Csaba Gy. Kiss]
  • 2007: praca magisterska pt."Pole semantyczne barw w języku węgierskim" [promotor: prof. dr hab. Elżbieta Artowicz]
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
  • historia pisowni języków ugrofińskich (ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji cyrylicy do zapisu języków permskich), relacje między systemem fonologicznym poszczególnych języków a ortografią,
  • klasyfikacja konfesjonimów (nazw wyznań, Kościołów itp.) i analiza konfesjolektów (odmian języka używanych przez członków danej społeczności religijnej),
  • weksylologia (analiza flag państwowych, etnicznych itd. z semiotycznego punktu widzenia, tzn. jako graficznych sposobów przekazywania informacji)
  • dydaktyka: ★ Podstawy ugrofinistyki, ★ Gramatyka opisowa języka węgierskiego, ★ Język i kultura Udmurtów
 • Najważniejsze publikacje naukowe
  • 2017: Polskie i węgierskie nazwy wyznań protestanckich A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka (173-188)
  • 2016: A magyar és a lengyel helyesírás kialakulásának összehasonlítása Hungarológiai Évkönyv 17 (49-59)
  • 2016: Zrzucona korona, wycięte godło Budapeszt 1956. Powstanie nadziei   (149-174)
  • 2014: Bliss, picto, pictopen – pomocnicze pisma ideograficzne Język. Komunikacja. Informacja 9 (71-92)