• Przebieg kariery naukowej
  • tytuł magistra - 1995 „Socjologia”, Uniwersytet ; La Sapienza’ w Rzymie; 1999 ” Literatura i Filozofia”, Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie. stopień doktora - 2003, „Nauki literackie – Literatura współczesna”, Uniwersytet „Roma Tre” w Rzymie. stopień doktora habilitowanego - 2013, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii.
  • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
  • Tematyka tragizmu w literaturze europejskiej, w tym włoskiej XX w.; Włoska poezja drugiej połowy XX wieku; Europejska poezja XX w.; Wojna i literatura; Recepcja niemieckiej literatury we włoskiej literaturze współczesnej. Dydaktyka: - Literatura włoska od roku 1945 do lat osiemdziesiątych - Włoska literatura 1919-1969 -Poezja włoska po 1960 r -Literatura Włoska XXw. i współczesna -Literatura włoska – włoska literatura współczesna - Metodologia, krytyka i analiza tekstu narracyjnego i poetyckiego - Włochy w XX w. - od I wojny swiatowej do końca zimnej wojny - Panorama Włoch współczesnych
  • Najważniejsze publikacje naukowe
  • Książka autorska: - Giorgio Caproni. L'inquietudine in versi, Cesati, Florencja 2016, ss. 165. - La necessità del tragico, Transeuropa, Massa 2014, ss. 150. - Le vertigini dell’io. Ipotesi su Beckett, Bachmann e Manganelli, Ipermedium, Neapol 2011, ss. 157. - Andrea Zanzotto. La passione della poesia, Liguori, Neapol 2010, ss. 149. - Amelia Rosselli, Laterza, Bari-Rzym 2007, ss. 189. - Fra Tragico e assurdo. Benn, Beckett e Celan nella poetica di Amelia Rosselli, Università degli Studi di Cassino, Cassino 2006, ss. 240. - Parola plurale. Sessantaquattro poeti italiani fra due secoli, (pod redakcją Alfano, Baldacci, Cortellessa, Bello, Manganelli, Scarpa, Zinelli, Zinato), Sossella, Rzym, 2005, ss. 1117. Artykuły w czasopismach: - «Un gesto chiuso a chiave». La (p)ossessione poetica di Milo De Angelis, w: «Nuovi Argomenti», nr 43, 2008, ss. 309-317. Artykuły w pracach zbiorowych: - Il sabba, w: M. Belpoliti (pod redakcją), Giorgio Manganelli, Marcos y Marcos, Mediolan 2006, ss. 471-489. - L'astro e le spine: Paul Celan nella poesia italiana contemporanea w Paul Celan in Italia. Un percorso tra ricerca, arti e media. 2007-2014, pod redakcją C. D'Eredità, C. Miglio, F. Zimarri, Sapienza Università Editrice, 2015, ss. 361-370.