• Stanowisko: Adiunkt w Zakładzie Literaturoznawstwa Francuskiego
  • Specjalność: Literaturoznawstwo
  • Funkcja: Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Romanistyki
  • Adres: Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
 • Przebieg kariery naukowej
 • Absolwentka trzech filologii: Instytutu Romanistyki UW, Wydziału Polonistyki UW i Instytutu Anglistyki UW. W październiku 2011 obroniła rozprawę doktorską pod tytułem „La Catégorie du héros romantique dans la poésie française et polonaise au XIXe siècle”.
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
  • Szeroko pojęta komparatystyka,
  • związki między literaturami (głównie poezją) różnych krajów,
  • relacje między malarstwem a literaturą oraz motywy Romantyzmu i Orientu w literaturze i sztuce.
 • Najważniejsze publikacje naukowe
 • Monografia   La Catégorie du héros romantique dans la poésie française et polonaise au XIXe siècle, Publications de l’Institut d’études romanes, Varsovie, 2014   Przekłady
  • Leon Chwistek „O zmianach periodycznych treści widzianych obrazów”, w „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”, t. 2/3 (2009/2010), s. 281-305
  • Hector Berlioz, Potępienie Fausta. Libretto, tłumaczenie, opracowanie, wstęp Małgorzata Sokołowicz, Warszawa, Wydawnictwa UMFC, 2015.
    Redakcja  
  • Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok dawnych – źródła i perspektywy, red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kociumbas, Małgorzata Sokołowicz, Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
    Artykuły  
  • « Le fatal présent du ciel ou le mal du siècle romantique ? Rousseau et les premiers héros romantiques (René, le Giaour, Gustave) », in Rousseau et Diderot. Traduire, interpréter, connaître, réd. Izabella Zatorska, Varsovie 2016, p. 207-217.
  • „Wróżka czy femme fatale? Przemiany średniowiecznej wróżki w wieku XIX”. In Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich, red. J. Dygul, M. Kulesza, A. Sobczyk, Warszawa 2016. s. 214-222.
  • „Galicyjski raj utracony. Wielokulturowa wizja Galicji przełomu wieków w pismach Josepha Rotha”. in: Galicja. Studia i materiały. Tom 2, Filozofia w Galicji, red. Szczepan Kozak, Rzeszów, 2016. s. 269-283.
  • „Jak kocha kobieta szlachetna i cnotliwa? Życie, miłość i konwencja w wierszach Pernette du Guillet”. in: Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok dawnych – źródła i perspektywy, red. J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbas, M. Sokołowicz, Warszawa 2016. s. 235-248.
  • « C’est une histoire singulière et terrible… ». La Morte Amoureuse ou la fascination romantique pour les vampires. In Romanica Silesiana, 2016, no 11 (t. I), s. 51-59.
  • „Juliusz Słowacki, Gérard de Nerval i ich orientalne podróże, czyli co romantycy widzieli na Wschodzie?”, in: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, s. 133-155.
  • „Pisma i płótna Eugène’a Fromentina. Prawdziwe (?) źródło wiedzy o Wschodzie”, in: Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji, red. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski, seria „Orient in Literature – Literature of the Orient” №4. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2016 rok, s. 183-196.
  • „Od dawna marzę, żeby pójść do hammamu”. Marokańska czarna magia a poczucie tożsamości w opowiadaniach Tahara Ben Jellouna, in Tożsamość w ezoterycznych nurtach kultury, red. Agata Świerzowska, Izabela Trzcińska, Kraków 2016, s. 103-127.
  • « Le fatal présent du ciel ou le mal du siècle romantique ? Rousseau et les premiers héros romantiques (René, le Giaour, Gustave) », in Rousseau et Diderot. Traduire, interpréter, connaître, réd. Izabella Zatorska, Varsovie 2016, p. 207-217.
  • „Wróżka czy femme fatale? Przemiany średniowiecznej wróżki w wieku XIX”. In Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich, red. J. Dygul, M. Kulesza, A. Sobczyk, Warszawa 2016. s. 214-222.
  • „Galicyjski raj utracony. Wielokulturowa wizja Galicji przełomu wieków w pismach Josepha Rotha”. in: Galicja. Studia i materiały. Tom 2, Filozofia w Galicji, red. Szczepan Kozak, Rzeszów, 2016. s. 269-283.
  • „Jak kocha kobieta szlachetna i cnotliwa? Życie, miłość i konwencja w wierszach Pernette du Guillet”. in: Od mistyczki do komediantki. Kobiety Europy epok dawnych – źródła i perspektywy, red. J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbas, M. Sokołowicz, Warszawa 2016. s. 235-248.
  • « C’est une histoire singulière et terrible… ». La Morte Amoureuse ou la fascination romantique pour les vampires. In Romanica Silesiana, 2016, no 11 (t. I), s. 51-59.
  • „Juliusz Słowacki, Gérard de Nerval i ich orientalne podróże, czyli co romantycy widzieli na Wschodzie?”, in: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, s. 133-155.
  • „Pisma i płótna Eugène’a Fromentina. Prawdziwe (?) źródło wiedzy o Wschodzie”, in: Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji, red. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski, seria „Orient in Literature – Literature of the Orient” №4. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2016 rok, s. 183-196.
  • „Od dawna marzę, żeby pójść do hammamu”. Marokańska czarna magia a poczucie tożsamości w opowiadaniach Tahara Ben Jellouna, in Tożsamość w ezoterycznych nurtach kultury, red. Agata Świerzowska, Izabela Trzcińska, Kraków 2016, s. 103-127.
  • « La Disparition de la langue française d'Assia Djebar et le désir de transgression », Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone, 2015, no 2, p. 195-203.
  • « Je courais après un fantôme … Les « Voyages de Codrus » et l’esprit fin-de-siècle », Wiek Oświecenia, 2015, nr 31, p. 117-124.
  • „ Latający Holender, czyli bohater romantyczny w operze”, in Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera. Konteksty literatury i kultury, red. Ryszard Golianek, Hanna Winiszewska, Poznań 2015, p. 37-47.
  • „Niech Zachód zrozumie Wschód. Obraz islamu w Jaskółkach z Kabulu Yasminy Khadry”, in Islam w Europie. Nowe kierunki badań. Księga ku czci Profesor Anny Parzymies, red. Marta Widy-Behiesse i Konrad Zasztowt, Warszawa 2015, p. 79-94.
  • „Kobiety Maghrebu. Od tradycji do współczesności”, in Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością, red. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski, Toruń , 2015, p. 435-450.
  • « L’île de Beauté qui est maudite. Le pervers rêve corse de Prosper Mérimée », Romanica Silesiana, 2015 no 10, p. 32-40.
  • „Wizja Orientu w poezji romantyków francuskich (Lamartine – Hugo – Musset)”, in Orient w literaturze – Literatura w Oriencie. Spotkania, red. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski, Toruń 2014, p. 81-91.
  • « Le néoromantisme ? Les reconstructions romantiques à l’époque de la Jeune Pologne (1891-1912) », in : Réévaluations du Romantsime. Mutations des idées de littérature – 1, sous la rédaction de Marie Blaise, Montpellier, 2014, p. 141-154.
  • „ Od splinu na barykady. Romantyczna biografia Rudolfa von Gerolstein”, in Eugeniusz Sue. Życie – twórczość – recepcja, red. Dorota Kulczycka, Aneta Narolska, Zielona Góra 2014, p. 111-126.
  • „Trente-trois sonnets composés au secret [Trzydzieści trzy sonety ułożone w sekrecie] Jeana Cassou, czyli gdy pozostaje tylko słowo…”, w Słowo we współczesnych dyskursach, Łódź 2014, s. 287-297
  • „Obraz Hiszpanii w Opowieściach hiszpańskich i włoskich Alfreda de Musset”, in Obraz Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach; red. Ludmiła Furman, Białystok 2014, p. 87-101.
  • „Delfina Potocka – piękne Polki na emigracji”, in Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy”. Polki w realiach epoki, tom II; red. Jarosław Kita, Marta Sikorska-Kowalska, Łódź-Olsztyn 2014, p. 87-99.
  • „Regard interdit, son coupé ‘Zakazane spojrzenie, odjęty dźwięk’. Językowy obraz wschodniego świata Assii Djebar”, in Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy rocznik naukowy, 2014, nr VIII/2014, s. 131-143.
  • „Potępione. Kobiety w poezji Kazimiery Zawistowskiej i Renée Vivien”, w Acta Philologica 2013, nr 43, s. 230-239
  • „Jesienny deszcz – jesienny płacz. Między muzyką a poezją (Verlaine i Staff)”, w Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonoca 1 (15) 2012. Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych, Łódź 2012, t. I, s. 34-44
  • „La haine des normes, l’amour de l’excès. Les images poétiques de fin de siècle dans l’œuvre des poètes polonais du XIXe siècle (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stanisław Korab Brzozowski, Leopold Staff) », w Hors normes. Pratiques et enjeux des représentations de l’iirégulairité, Rennes 2012, s. 93-106
  • „Ej! Ty na szybkim koniu gdzie pędzisz, kozacze? – wcielenia romantycznej wolności”, w Co z tą wolnością?, Warszawa 2012, s. 28-36
  • „Aurelia Gérarda de Nerval – między Gérardem, Nervalem a panem Labrunie”, w Strony autobiografizmu, Warszawa 2012, s. 169-177
  • „Między Bogiem, światem a miłością – barokowe żywioły w Sonetach miłosnych Jeana de Sponde i Setnikach rymów duchownych Sebastiana Grabowieckiego”, w Dawne literatury romańskie: żywioły, temperamenty, charaktery, Lublin 2011, s. 37-47
  • „L’amour romantique dans la biographie du héros romantique (Byron – Słowacki – Musset)”, w Inspirations : English, French and Polish Cultures, Białystok 2011, s. 81-92
  • „Samotny w walce – wizja człowieka w sonetach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Jeana de Sponde”, w Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze – Oświecenie), Warszawa 2010, s. 41-48
  • „De l’histoire à la littérature – l’émergence du héros romantique dans l’œuvre d’Alfred de Musset”, w La Perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, Łask 2009, s. 345-352
  • „L’anéantissement du présent, la vénération du passé et la naissance de la poésie : catégories romantiques interculturelles dans « Godzina myśli » de Słowacki et « Les Chimères » de Nerval”, w Le passé dans le présent, le présent dans le passé, Szeged 2008, s. 113-122
  • „La place du sonnet dans l’œuvre poétique de Jarosław Iwaszkiewicz”, w Formules. Revue des créations formelles, no 12 Le sonnet contemporain. Retour au sonnet, Noésis 2008, s. 299-309.