• Przebieg kariery naukowej
 • • Magister filologii angielskiej, UMCS, 1996 • Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000. • Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2009. • Prof. UW , 2015
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
 • • literatura średniowieczna i renesansu i jej pochodne (w tym literatura fantasy); • aspekty formalne tradycyjnej poetyki; • związki między literaturą a muzyką - od średniowiecza do współczesności
 • Najważniejsze publikacje naukowe
  • Błaszkiewicz, B. "On the Concept of Providence in George R.R. Martin’s A Song of Ice and Fire", in The Music of Chance .
  • Błaszkiewicz, B. (2013). "On Some Representations of Mary Magdalene in Middle English Literature", w: L. Sikorska i M. Krygier (red.), Medieval English Mirror. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang.
  • Błaszkiewicz, Bj. (2013). "Orality and Literacy in Middle-earth", w: B. Kowalik (red.), O, What a Tangled Web? Tolkien and Medieval Literature. A View from Poland. Zollikofen: Walking Tree Publishers.
  • Błaszkiewicz, B. (2012). "On the Figure of the Devil in Neil Young’s Greendale", w: M. Dąbrowska, J. Leśniewska, i B. Piątek (red.), Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication vol. 2 (pp. 433 – 446). Kraków: Tertium.
  • Błaszkiewicz, B. (2011). "Motyw Ukrzyżowania w średnioangielskich lirykach maryjnych", Acta Philologica, 39, 15–21.
  • Błaszkiewicz, B. (2010). "On the Images of Queen Mab in English Literature (from William Shakespeare to Susanna Clarke)", Acta Philologica, 37, 88–98.