•  mgr Olga Bagińska-Shinzato
    • email
   • Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
  • Stanowisko: lektor
  • Specjalność: literaturoznawca / językoznawca / dydaktyka języka portugalskiego w normie brazylijskiej
 • Przebieg kariery naukowej
 • Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Kulturoznawstwo i podjęła studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa. Studiowała literaturoznawstwo na Faculdade de Letras, Universidade de Brasília (Brazylia). Prowadzi badania dotyczące współczesnej literatury i muzyki brazylijskiej, twórczości Chico Buarque de Hollanda.

  Współautorka programu specjalności brazylianistycznej na studiach licencjackich i magisterskich oraz nauczania języka portugalskiego w normie brazylijskiej na studiach licencjackich w ISIiI. Prowadzi zajęcia z praktycznego języka portugalskiego w normie brazylijskiej od początku wprowadzenia w sekcji luzo-brazylijskiej nauczania tego języka w dwóch wariantach (brazyliskim oraz europejskim) i wyodrębnienia profilu brazylianistycznego. Autorka programów przedmiotów dotyczących literatury brazylijskiej, kultury brazylijskiej, studiów brazylianistycznych oraz brazylijskiej myśli filozoficznej.

  Autorka egzaminów certyfikacyjnych z języka portugalskiego przeprowadzanych na Uniwersytecie Warszawskim, powołana przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej. Członek komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy resortowe organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

  Tłumaczy na brazylijski portugalski współczesną literaturę polską, publikowaną i szeroko dostępną w Brazylii. Jest tłumaczką dzieł noblistki Olgi Tokarczuk oraz Andrzeja Sapkowskiego. Tłumaczy również literaturę dla dzieci, najpopularniejsze aktualnie tytuły, m.in. "Pszczoły" Piotra Sochy. Współautorka tłumaczenia antologii dzieł współczesnych polskich i brazylijskich poetów Po-słowie do Igrzysk Olimpijskich Antologia Olimpijska/ Pela Palavra Aos Jogos Antologia Olímpica, opublikowanej przez Komisję Kultury i Edukacji PKOI, Fundację Centrum Olimpijskie oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych z okazji Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. 

  Uczestniczy w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, m.in. w Brazylii (USP, Unicamp, UFU). Wygłasza wykłady na temat literatury i kultury brazylijskiej w ramach wydarzeń kulturalnych oraz seminariów. Członkini stowarzyszeń i organizacji naukowych (Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, ABRALIC, BRASA, REBRAC). 

   
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
 • współczesna literatura i muzyka brazylijska, w szczególności twórczość Viniciusa de Moraes oraz Chico Buarque de Hollanda; realizm brazylijski i twórczość Machado de Assis; semiotyka; psychoanaliza, psychologia analityczna jungowska i badania literackie; kultura brazylijska; dydaktyka języka portugalskiego w normie brazylijskiej.

   
 • Najważniejsze publikacje naukowe
  • Bagińska-Shinzato Olga, Barwy symfoniii, „Nowe Książki”, 2016, nr 9, s. 87. 
  • Bagińska-Shinzato Olga, Língua Nova - Vida Nova, w: Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibéricas e iberoamericanas, red. K.Kumor, E.Waluch-de la Torre, Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Muzeum Ruchu Ludowego, 2012, s. 405-415.