• Przebieg kariery naukowej
 • 1999 - 2004 studia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW zakończone uzyskaniem dyplomu z wyróżnieniem. Rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii UW; Od roku 2005 stałe uczestnictwo w seminariach z zakresu estetyki prowadzonych w Instytucie Filozofii przez prof. dr hab. Iwonę Lorenc; 2012 - obrona pracy doktorskiej pt. "Całkowicie odmienna praktyka. Fenomenologia pisania Antonia Di Benedetto" Promotor: prof dr hab. Agata Bielik-Robson; Od roku akademickiego 2012/2013 - wykładowca w Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich; Przedmioty dotąd nauczane: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego do poziomu zaawansowanego, teoria literatury, literatura w kulturze Ameryki Łacińskiej; Od roku 2015 członek Rady Wydziału.  
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
 • Moje zainteresowania naukowe i artystyczne obejmuje badania intertekstualne z zakresu komparatystyki muzyczno - literackiej, w świetle współczesnych teorii filozoficznych (fenomenologia, dekonstrukcja). Badania oparte są na tekstach współczesnej literatury europejskiej oraz latynoamerykańskiej. Jest ona również stosowana przeze mnie podczas zajęć językowych, w ujęciu będącym wynikiem w/w badań. Moja wiedza muzyczna oparta jest na praktyce wokalnej i instrumentalnej (zajęcia z emisji głosu, gra na skrzypcach i pianinie, członkostwo w Stowarzyszeniu Mozart 2003 oraz w chórze Amici Canentes, uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Całokształt prowadzonych przeze mnie intelektualnych oraz artystycznych poszukiwań oparty jest na założeniu o  kluczowym dla jednostki znaczeniu terapeutycznym i egzystencjalnym nauki i sztuki.

   
 • Najważniejsze publikacje naukowe
  • (2016) „Requiem dla muzyki”, [w:] Teraz musicie całkiem przestawić myślenie. 35 spojrzeń na muzykę i muzyków, red. Magdalena Dziadek, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, s. 192-196.
  • (2016) „W środku strumienia, czyli ponad utopią”, [w:] Teraz musicie całkiem przestawić myślenie. 35 spojrzeń na muzykę i muzyków, red. Magdalena Dziadek, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, s. 175-185.
  • (2014) “El teatro, de los signos, en la literatura argentina”, [w:] Del gran teatro del mundo al mundo del teatro. Homenaje a la Profesora Urszula Aszyk, Pracownia Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich, Uniwersytet Warszawski, s. 433-443.
  • (2013) “Słowo – przyjaciel, nieprzyjaciel – Antonia di Benedetto”, [w:]Hiszpania i Ameryka Łacińska. Historia, literatura, język, metodologa. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Iberystycznej, Katedra Filologii Hiszpańskiej Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, s.. 41-47.
  • (2013) “Muzyczny Język Antonia Di Benedetto”, [w:]O języku i nie tylko. Studia o sztuce, K. Jurczak, I. Kotańska, J. Sadowski, Wydawnictwo Libron, Warszawa 2013, s. 75-81.
  • (2012) "A la luz del silencio", [w:]Realidades heterogeneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibericas e iberoamericanas. Homenaje a la Profesora Grażyna Grudzińska, red. K.Kumor, E.Waluch de la Torre, Instituto de Estudios Ibericos e Iberoamericanos, Universidad de Varsovia, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, s. 55-63.
  • (2008) „Kim jest melodia”, [w:]Sztuka i filozofia, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zeszyt: 32, s. 62-69.
  • (2008) „Pojęcie, od którego nie możemy się uwolnić. Nicolas White "Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinnera", [w:]Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, tom: 2, zeszyt: 66, s. 255 – 259.
  • (2007) “Todo vostas y oídos”, [w:] II Jornadas de literatura en español, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, red. A. Calderón Puertas, A. Flisek.
  • (2005) „Dlaczego chemik nie jest artystą”,[w:] Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, zeszyt: 3, s. 237-239.