• Przebieg kariery naukowej
  1. Magister, Uniwersytet Warszawski, 1968.
  2. Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1974.
  3. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1982.
  4. Profesor zwyczajny, 1995.
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
  1. literatura angielska wieku XVIII i XIX;
  2. literatura anglo-irlandzka;
  3. komparatystyka literacka;
  4. teoria literatury;
  5. recepcja literatury;
  6. polskie przekłady angielskiej literatury XVIII-wiecznej.
 • Najważniejsze publikacje naukowe
 • Książki
  • Bystydzieńska, G. (1995). Edward Young's Night Thoughts. Gdańsk: Wyd. Gdańskie.
  • Bystydzieńska, G. (1993). W labiryncie prawdy. Studia o twórczości Lawrence'a Sterne'a. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Bystydzieńska, G. (Ed.). (1982). The Poetic Persona. Studies in English Poetry. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Bystydzieńska, G. (1982). Między Oświeceniem a Romantyzmem. Studium o twórczości Edwarda Younga. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Bystydzieńska, G. (1982). The English Mock Heroic Poem of the 18th Century. Warszawa: PWN.
  • Bystydzieńska,G. (1978) O Angielskim Poemacie Heroikomicznym (Aspekty analizy historyczno-literackiej), Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
    Redakcja lub współredakcja książek  
  • The New Review: an International Journal of British Studies, 4 (2014), Warsaw Glasgow.
  • From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 1 (2009), Vol. 2 ( 2010), Vol. 3 (2012), Vol. 4 (2014), Vol. 5 (2016). Warszawa, Ośrodek Studiów Brytyjskich (z Emmą Harris).
  • The New Review: an international journal of British Studies, 3 (2011), Warsaw Glasgow.
  • The New Review: an international journal of British Studies, 2 (2008), Warsaw, Glasgow.
  • PASE Papers in Literature and Culture (2005) Warszawa (z Emmą Harris i Paddy Lyonsem).
  • Approaches to Literature nr 4 (2005), Warszawa.
  • Approaches to Literature nr 3 (2004), Warszawa.
  • Approaches to Literature nr 2 (2002), Warszawa.
  • Approaches to Literature nr 1 (2001), Warszawa.
  • From Norwid to Kantor. Essays on Polish Modernism dedicated to Professor G.M. Hyde (1999), Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (z Emmą Harris).
  • Acta Philologica nr 23 (1996), Warszawa (z Małgorzatą Grzegorzewską).
  • PASE Papers in Literature, Language and Culture (1996), Warszawa, Uniwersytet Warszawski (z Emmą Harris i Małgorzatą Grzegorzewską).
  • Focus on Literature and Culture. Papers from the 2nd Conference of PASE (1993) Kazimierz (z Leszkiem Kolkiem).
  • Literatura Angielska i Amerykańska. Problemy recepcji (1989), Lublin (z Anną Zagórską).
    Rozdziały w publikacjach książkowych i artykuły naukowe
  • Bystydzieńska, G. (2014). “‘How not to do it?’ or the System in Dickens’s Little Dorrit and “the System” of the Novel” in: Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris eds., From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Brytyjskich (pp. 93-99).
  • Bystydzieńska, G. (2012). “The Patriarchal and the Modern in Dickens’s Dombey and Son” in: Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris eds., From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 3. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Brytyjskich (pp. 101-108).
  • Bystydzieńska, G. (2013). "O polskich przekładach literatury angielskiej w XVIII wieku." w: Wiek Oświecenia 29/2013, 98-110.
  • Bystydzieńska, G. (2012). "The Patriarchal and the Modern in Dickens's Dombey and Son", w: G. Bystydzieńska & E. Harris (red.), From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture vol. 3 (pp. 101-108). Warszawa: Ośrodek Studiów Brytyjskich.
  • Bystydzieńska, G. (2010). "In the Shadow of the Cathedral. Dickens and the Gothic in The Mystery of Edwin Drood", w: G. Bystydzieńska & E. Harris (red.), From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture vol. 2 (pp. 87-95). Warszawa: Ośrodek Studiów Brytyjskich.
  • Bystydzieńska, G. (2009). " 'Traces of Eden'. The Negative Poetics of William Cowper in The Task", w: G. Bystydzieńska, E. Harris (red.), From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and culture, vol. 1 (pp. 109-116). Warszawa: Ośrodek Studiów Brytyjskich.
  • Bystydzieńska, G. (2007). "Jane Austen in Poland", w: A. Mandal and B. Southam (red.), Jane Austen in Europe (pp. 319-333, 390-393). London and New York: Thoemmes Continuum.
  • Bystydzieńska, G. i Nowicki, W. (2004). "Sterne in Poland", w: P. de Voogd & J. Neubauer (red.), The Reception of Laurence Sterne in Europe (pp. 154-164). London, New York: Thoemmes Continuum.
  • Bystydzieńska, G. (2002). "Wawrzyniec Sterne: A Sentimental Journey in 19th-Century Poland", The Shandean, 13, 47-53.
  • Bystydzieńska, G. (1997). "Reflections on Description: The Landscape in Alexander Pope's Windsor Forest", w: L. S. Kolek i W. Nowicki (red.), Discourses of Literature: Studies in Honour of Alina Szala, (pp. 81-89). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Bystydzieńska, G. (1996). "Laurence Sterne and the Art of Gesture", w: L. S. Kolek (red.), Approaches to Fiction 2 (pp. 39-48). Lublin: Wydawnictwo Folium.