• Przebieg kariery naukowej
 • Absolwentka Wydziału Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Skończyła rozprawę doktorską poświęconą motywowi metamorfozy w krótkich formach prozatorskich w literaturze europejskiej II połowy XX wieku w Instytucie Badań Literackich PAN oraz na Uniwersytecie Atonoma w Madrycie. Adiunkt w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje jako naukowca w IBL PAN.  

  Uczestniczka grantów:
  • Wobec Zagłady – w stronę demitologizacji kategorii opisu (IBL PAN, 2013-2016): http://ibl.waw.pl/en/abouttheinstitute/academicstructure/contemporary-literature-and-social-communication-d/categories-of-the-description-of-the-shoah-in-pola
  • Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989 (IBL PAN, od 2013): http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownie-i-zespoly/osrodek-studiow-literackich-i-literackich-nad-komu
  • Wymiany kulturowe i wytwarzanie tożsamości poprzez teksty literackie w XIX i XX w. (Intercambios culturales y creación de identidades a través de fuentes literarias, siglos XIX y XX) (Uniwersytet Autónoma w Madrycie, Hiszpańskie Ministerio de Economia y Competitividad, 2017-2019).
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
 • Dziedziny i projekty badawcze: Pamięć, tożsamość i gender w współczesnym dyskursie publicznym i literackim w Hiszpanii i w Polsce.

  Współpraca z naukowcami i ośrodkami krajowymi:
  • Zespół Literatura i Konteksty IBL PAN, projekt naukowy Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989.
  • Zespół Wobec Zagłady – w stronę demitologizacji kategorii opisu, IBL PAN.
  • Współorganizatorka zespołu GENIA, grupa badawcza Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.
 • Najważniejsze publikacje naukowe
 • Najważniejsze publikacje:
  • Tożsamość, gender i nowe podmiotowości (Identidad, género y nuevas subjetividades). Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2015. Razem z K. Moszczynska-Durst, A. Garrido i K. Kumor. Numer ISBN: 978-83-60875-11-7.
  • Memoria y género en las literaturas hispánicas (Pamięć i gender w literaturach obszaru hiszpańskojęzycznego). Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2015. Razem z K. Moszczynska-Durst, A. Garrido i K. Kumor.
  • "Doświadczenie wykluczenia widziane od środka. Skrawek czasu Idy Fink i jego polska recepcja". Pamiętnik Literacki, nº 2, 2015.
  • "Motyw gwałtu w opowiadaniu Aryjskie papiery Idy Fink i w dramacie Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka". Teksty Drugie, nº 2, 2015.
  • "Alcanzar lo imposible: la identidad femenina en construcción. La imagen de las revolucionarias en la cultura española contemporánea". W: Identidad, género y nuevas subjetividades. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2015.
  • „Przekaz międzypokoleniowy. Pamięć o antyfrankistowskim komunistycznym ruchu oporu”. Teksty Drugie, nr 1, 2016. Numer ISSN: 0867-0633.
  • „Ludzie ludziom? Perspektywa większości i perspektywa ofiar”. Razem z Tomaszem Żukowskim. W: Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Tekst i Konteksty. Tomasz Żukowski (red.). Instytut Badań Literackich PAN, 2016. Numer ISBN: 978-83-64703-44-7.
  • „Narracja narodowo-kombatancka versus wątek żydowski w kinie polskim lat sześćdziesiątych”. Razem z Tomaszem Żukowskim. W: Rok 1966. PRL na zakręcie. Serie: Komunizm. Idee – dyskursy –praktyki. K. Chmielewska, G. Wołowiec, T. Żukowski (red.). Instytut Badań Literackich PAN, 2015. Numer ISBN: 978-83-64703-06-5.
  • Tłumaczenie literackie utworu O matce i ojczyźnie (Sobre la madre y la patria) Bożeny Keff. Czasopismo Lectora. Reviste de dones i textualitat, nr 21, 2015.
  • “Ciało (nie)widzialne: spektakl wykluczenia w Przy torze kolejowym Zofii Nałkowskiej”. W: Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Tekst i Konteksty. Tomasz Żukowski (red.). Instytut Badań Literackich PAN, 2016. Numer ISBN: 978-83-64703-44-7.