• Stanowisko: profesor uczelni
  • Specjalność: literaturoznawstwo angielskie, przekładoznawstwo
  • Funkcja: prodziekan ds. rozwoju kadry
  • Adres:

   ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa

 • Przebieg kariery naukowej
  • magister, filologia angielska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1994.
  • licencjat, historia kultury europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1995.
  • doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1998.
  • doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2010.
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
 • Realizowane projekty

   

  Zainteresowania badawcze

  • William Szekspir: interpretacje, przekłady, teatr i film
  • literatura i kultura renesansu
  • semiotyka dramatu i teatru
  • przekład literacki: teoria, praktyka, krytyka
  • komparatystyka i recepcja literatury
  • humanistyka cyfrowa, modelowanie pamięci kulturowej
 • Promotor prac doktorskich
 •  

  Doktoranci Studium Doktoranckiego

   

  James Dale, Incognitos: Shakespeare’s Uses of Disguise in the Light of New Historicism and Its Legacy 

  Alicja Kosim, Shakespeare on the Edges: Translating the Bard in the Multicultural Space of the 19th-century Polish Borderlands. Placyd Jankowski (1810–1872): A Case Study

  Sabina Laskowska-Hinz, The image of it gives me content already: The Critical Interpretations of Polish Theatrical Posters for Shakespeare Productions in the Years 1966-1989. A Study of Motives and Approaches

   

  Doktoranci w Szkole Doktorskiej

  Przemysław Pożar

 • Najważniejsze publikacje naukowe
 • Monografie

  Edycje krytyczne utworów literackich

  • Shakespeare, W. (2023), P. Kamiński (tł.), A. Cetera-Włodarczyk (red.), Ryszard II. Edycja krytyczna. Warszawa: WUW, (wyd. II rozszerzone).
  • Shakespeare, W. (2022), P. Kamiński (tł.), A. Cetera-Włodarczyk (red.), Burza. Edycja krytyczna. Warszawa: WUW, (wyd. II rozszerzone).
  • Shakespeare, W. (2022), P. Kamiński (tł.), A. Cetera-Włodarczyk (red.), Makbet. Edycja krytyczna. Warszawa: WUW, (wyd. II rozszerzone).
  • Shakespeare, W. (2021), P. Kamiński (tł.), A. Cetera-Włodarczyk (red.), Kupiec wenecki. Edycja krytyczna. Warszawa: WUW, (wyd. II rozszerzone).
  • Shakespeare, W. (2015), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Kupiec wenecki. Warszawa: W.A.B.
  • Shakespeare, W. (2014), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Opowieść zimowa. Warszawa: W.A.B.
  • Shakespeare, W. (2012), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Burza. Warszawa: W.A.B.
  • Shakespeare, W. (2011), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Wieczór Trzech Króli. Warszawa: W.A.B.
  • Shakespeare, W. (2011), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Makbet. Warszawa: W.A.B.
  • Shakespeare, W. (2009), P. Kamiński (tł.), A. Cetera (red.), Ryszard II. Warszawa: WUW.

  Artykuły i rozdziały w monografiach

  • Cetera-Włodarczyk, A., Jonathan Hope, Jarosław Włodarczyk (2021) “Unsphered, Disorbed, Decentred: Shakespeare’s Astronomical Imagination”, Shakespeare, DOI: 10.1080/17450918.2021.1968478

  • Cetera-Włodarczyk, A. (2021), ”The e-Repository of Polish Shakespeare Translations. A New Research Environment for Studying Drama Translation”, w: Magda Heydel, Zofia Zimann (red.), Retracing the History of Literary Translation in Poland. People, Politics, Poetics, New York: Routledge, 229-246.
  • Cetera-Włodarczyk, A. (2021), "No profit but the name: The Polish reception of Shakespeare's plays", w: Janet Clare, Dominique Goy-Blanquet (red.), Migrating Shakespeare: First European Encounters, Routes and Networks, The Arden Shakespeare: Bloomsbury, 145-166.
  • Cetera-Włodarczyk, A. (2021), “Shakespeare in purgatory: (re)writing the history of the post-war reception”, Theatralia, vol. 24, special issue, 17-32.
  • Cetera-Włodarczyk, A. (2020), “The Gates of the Day: Shakespeare in the Post-Holocaust Poetry and Translation of Roman Brandstaetter”, w: Mădălina Nicolaescu, Oana-Alis Zaharia, Andrei Nae (red.), Perspectives on Shakespeare in Europe’s Borderlands, Bucharest: The University of Bucharest Press, 105-126.
  • Cetera-Włodarczyk, A., Tronch J., Drábek P., Gaydin B., Makarov V., Montorfano B., Soncini S.,  Zakharov N. (2019), "National e-resources of Shakespeare translations in Europe: (Dis)assembling the back box," Cahiers Élisabéthains: A Journal of English Renaissance Studies, s. 1–13.
  • Cetera-Włodarczyk, A. (2019), “It takes a genius to set the tune, and a poet to play variations on it: Some remarks on the irksome (im)possibility of editing Shakespeare in translation,” Przekładaniec. Special Issue. „Translation History in the Polish Context”, s. 46-62.
  • Cetera-Włodarczyk, A. (2018), “Unruly Fidelity: Shakespearean Hybrids and the Translators’ Agon”, Cahiers Élisabéthains: A Journal of English Renaissance Studies, s. 1–13.
  • Cetera-Włodarczyk, A., Włodarczyk J. (2017), „Niech się połączą niebiosa i ziemia…”: W poszukiwaniu (nowej) astronomii w Antoniuszu i Kleopatrze Williama Shakespeare’a”, Poznańskie Studia Filologiczne, Seria Literacka 31 (51), s. 23–46.
  • Cetera, A. (2016). “Translating Shakespeare for performance”, w: Bruce R. Smith (red.), The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare, New York: Cambridge University Press, 2016, vol. II, 1375-1379.