• Stanowisko: Profesor zwyczajny w Zakładzie Kultur i Literatur Ameryki Północnej. Dyscypliny: 1. Literaturoznawstwo; 2. Nauki o kulturze i religii.
  • Specjalność: Historia i kultura Ameryki Kolonialnej i Stanów Zjednoczonych
  • Funkcja: -----
  • Adres:

   ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa

 • Przebieg kariery naukowej
  • 2014 - tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (Prezydent RP).
  • 1997 - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa (Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego).
  • 1984 - stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa (Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego).
  • 1975 - tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej (Instytut Anglistyki, Wydział Filologii Obcych Uniwersytetu Warszawskiego).
  • 1999 - Profesor nadzwyczajny.
  • 1984-1999 - Adiunkt.
  • 1981-1984 - Starszy asystent.
  • 1978-1981 - Asystent w Zakładzie Kultury Krajów Anglosaskich Instytutu Anglistyki, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  • 1975-1978 - Asystent w Zakładzie Języków i Kultur Afryki Instytutu Orientalistycznego, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Ważniejsze zagraniczne projekty naukowe:

         .  2019 - Brandeis University, Massachusetts, USA, i             Bliski Wschód (Izrael i Autonomia Palestyńska -                    Zachodni Brzeg) : program naukowo-badawczy w            ramach studiów żydowsko-amerykańskich,                         organizowany przez Brandeis University oraz                        amerykańskie towarzystwa naukowe [Brandeis                      University, American studies research   program            in   the US and the Near East  (Israel and the                          Palestinian    Authority)]  (czerwiec - lipiec).

         .  2014 - Fundacja z Brzezia Lanckorońskich (Polska            Akademia Umiejętności). Kwerenda w The British           Library, Londyn (maj-czerwiec).

         . 2008 - stypendium w ramach programu Erasmus           na Uniwersytecie Ciudad Real -La  Mancha,  Castilla-           La Mancha, Hiszpania (kwiecień).

  • 1996 - Fundacja Rockefellera [The Rockefeller Foundation research grant in Arts & Humanities], Bellagio Study and Conference Center, Villa Serbelloni, Bellagio, Lombardia, Włochy (maj-czerwiec).
  • 1994-1995 - amerykańska fundacja naukowa American Council of Learned Societies. American Studies fellowship w Centrum Współczesnych Studiów Żydowskich im. Maurice i Marilyn Cohenów, Wydział Studiów Bliskowschodnich i Judaistycznych Uniwersytetu Brandeisa [Maurice & Marilyn Cohen Center for Modern Jewish Studies, Department of Near-Eastern and Judaic Studies, Brandeis University], Waltham, Massachusetts, USA (1 rok akademicki).
  • 1989 - stypendium Loewensteina-Wienera, Amerykańskie Archiwa Żydowskie [Loewenstein-Wiener fellowship, The American Jewish Archives], Cincinnati, Ohio, USA (lipiec-sierpień).
  • 1988-1989 - stypendium rządu Stanów Zjednoczonych (Fulbrighta-Haysa) na Wydziale Historii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley [Fulbright-Hays senior fellowship, US Government, University of California at Berkeley, Department of History, Dwinelle Hall], Berkeley, Kalifornia, USA (1 rok akademicki).
  • 1987 - Uniwersytet Nancy, Wydział Studiów Brytyjskich i Północno-amerykańskich [Universite de Nancy, Departement d'Etudes Britanniques et Nord-Americaines], Nancy, Francja (wrzesień).
  • 1986 - Wolny Uniwersytet Miasta Berlina (Zachodniego), Instytut Studiów Amerykańskich im. Johna F. Kennedy'ego, Niemcy (Zachodnie) [Freie Universitaet Berlin (West), John F. Kennedy-Institut], Abteilung fuer Kultur und Sprache, (West) Berlin, (West) Germany (października grudzień).
  • 1983 - stypendium The British Council, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Sheffield, Yorkshire [English Department, University of Sheffield, Yorkshire], Wielka Brytania (kwiecień-czerwiec).

  Ważniejsze międzynarodowe konferencje, wykłady i seminaria za granicą:

  • 2012 - Conference of the European Society for the Study of English [ESSE], Stambuł, Turcja.
  • 2008 - ESSE Conference, Aarhus, Dania.
  • 2008 - International Conference of the Spanish and Portuguese Society for English Renaissance Studies, Almagro, Castilla-La Mancha, Hiszpania.
  • 2004 - ESSE Conference, Saragossa, Hiszpania.
  • 2002 - Conference of the European Association for American Studies [EAAS], Bordeaux, Francja.
  • 2000 - ESSE Conference, Helsinki, Finlandia.
  • 1999 - English Department, University of Glasgow, Szkocja. Kwerenda biblioteczna.
  • 1998 - EAAS Conference, Lizbona, Portugalia.
  • 1995 - Annual Meeting of the Organization of American Historians (OAH), Waszyngton, D.C., USA.
  • 1994 - Annual Conference of the Association for Jewish Studies [AJS], Boston, Massachussetts, USA.
  • 1992 - University of Edinburgh Summer School (Studies in Literature, History and Culture, 1900-1992), Szkocja (lipiec-sierpień).
  • 1989 - The American Jewish Archives, Cincinnati, Ohio, USA. Wykład: "The View from the Outside: A Polish Perspective on American Jewish Identity and the State of Israel".
  • 1989 - California State University at San Bernardino, USA. Wykłady: i. "Jews in Contemporary Poland", ii. "Jews in Contemporary America".
  • 1989 - University of Washington at St. Louis, Missouri, USA. Wykład: "The Jewish Experience in Poland: From the Earliest Records to the 18th Century".
  • 1989 - Annual Meeting of the Organization of American Historians (OAH), St. Louis, Missouri, USA.
  • 1989 - The United States Information Agency. Conference of the Council for International Exchange of Scholars, Waszyngton, D.C., USA: "The United States at 2000".
  • 1988 - Annual Meeting of the American Association (ASA), Miami, Floryda, USA.
  • 1988 - Conference of the National Foundation for the Jewish Culture, Berkeley-Stanford, Kalifornia, USA: "The Writer in the Jewish Community: An Israeli-North American Dialogue".
  • 1987 - Universite de Nancy, Departement d'Etudes Britanniques et Nord-Americaines, Conference of Centre de Recherches pour L'Etudes des Societes Americaines et Britanniques, Nancy, Francja.
  • 1986 - Freie Universitaet Berlin (West), John F. Kennedy-Institut. Abteilung fuer Kultur und Sprache Seminar.

  Wybrane międzynarodowe konferencje, wykłady, sympozja i sesje naukowe w kraju:

  • Konferencje Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych PTSA [PAAS - Polish Association for American Studies]: Warszawa, Uniwersytet Warszawski 2006, organizatorka konferencji; Kamień Śląski, Uniwersytet Opolski 2005; Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2003; Wrocław, Uniwersytet Wrocławski 2002; Ustroń, Uniwersytet Śląski 1998; Łódź, Uniwersytet Łódzki 1993; Warszawa, Uniwersytet Warszawski 1991.
  • Konferencje Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej [PASE - Polish Association for the Study of English], Gdańsk, Uniwersytet Gdański 2017; Szczyrk, Uniwersytet Śląski 2007; Szczyrk, Uniwersytet Śląski 1998; Puławy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1997; Popowo n/Bugiem, Uniwersytet Warszawski 1994.
  • Warszawa, Fundacja Szalom, Centrum Jidysz 2010.Wykład: "Źródła antysemityzmu amerykańskiego"; Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich 2007, sympozjum naukowe: "Teaching American History"; Warszawa, Polskie Towarzystwo Orientalistyczne 1978, sesja naukowa: "Teatr i dramat w Azji i Afryce". Członkostwo w towarzystwach naukowych:
  • Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych (PTSA) [PAAS - Polish Association for American Studies]. Zrzeszone w Europejskim Stowarzyszeniu Studiów Amerykanistycznych [EAAS - European Association for American Studies].
  • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej [PASE - Polish Association for the Study of English]. Zrzeszone w Europejskim Stowarzyszeniu Studiów Anglistycznych [ESSE - European Society for the Study of English].
  • Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta (PSSF) [Polish Fulbright Alumni Association]. Zrzeszone w Europejskim Stowarzyszeniu Stypendystów Fulbrighta [European Fulbright Alumni Association].
  • Polskie Towarzystwo Orientalistyczne (PTO).
 • Zainteresowania i prowadzone prace badawcze
 • Moje zasadnicze pole badawcze stanowią interdyscyplinarne studia kulturowe, sytuujące się na pograniczu nauk humanistycznych, w tym literatury oraz nauk społecznych, zgodnie z przyjętym przez naukę założeniem, że naukowe metody oraz obszary zainteresowań wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Nie przyjmuję jednej, ograniczającej zakres poznawczy metody analizy; w swoich badaniach wykorzystuję założenia wielu dyscyplin, m.in. semiotyki, feminizmu, studiów nad kulturowa definicją płci, kolonializmu, postkolonializmu, dekonstrukcji a także psychoanalizy. Prowadzenie tego typu badań wymaga znajomości historii, polityki, socjologii, filozofii, ekonomii oraz kultury elitarnej i masowej. Ta szeroko pojęta metodologia służy mi do badań nad kulturą brytyjską i amerykańską, zarówno współczesną jak i XVI- oraz XVII-wieczną. W oparciu przede wszystkim o teksty źródłowe, w moich badaniach odnoszę się do takich zagadnień jak:

  - imperializm i kolonializm/postkolonializm brytyjski w Ameryce Północnej, Afryce i Karaibach;

  - tożsamość etniczna, rasowa oraz narodowa w krajach postkolonialnych i w Stanach Zjednoczonych;

  - kulturowa definicja płci w brytyjskiej Ameryce kolonialnej;

  - kolonialna i postkolonialna myśl religijna, filozoficzna, historyczna i polityczna, w tym dzieje syjonizmu amerykańskiego oraz diaspory żydowskiej we współczesnych Stanach Zjednoczonych;

  - kultury i literatury kolonialne/ postkolonialne w kontekście tożsamości narodowej;

  - związki Euro (Anglo) - Transatlantyckie w XVI-XVII wieku.

  Celem moich badań jak również wynikającego z nich dorobku naukowego, szczególnie w zakresie studiów nad wczesną historią nowożytnej Anglii oraz Imperium Brytyjskiego, jest wkład w odczytywanie dokumentów osobistych (diariuszy, listów, dzienników) i dokumentów publicznych jako tekstów kultury. Moja praca naukowa jest ściśle powiązana z dydaktyka na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego w Instytucie Anglistyki, w tym magisterskim i doktorskim: prowadzone przeze mnie zajęcia obejmują  historię społeczną i polityczną Stanów Zjednoczonych; dzieje obecności diaspory żydowskiej w kulturze amerykańskiej; historię walki czarnych Amerykanów o prawa obywatelskie; reformację europejską i purytanizm; podróżników i odkrywców doby kolonialnej w kontekście związków euro-transatlantyckich w XVI-XVII wieku.

 • Promotor prac doktorskich
 • 2018. Kamil MICHTA. An Ecocritical Inquiry into the Kantian Aspects of John Maxwell Coetzee's Animal Ethics.

  2016. Adam ZDRODOWSKI . Thomas Jefferson's Paternalism and Federal Imperialism in American Indian Policy.

  2013. Sylwia GRĄDZIELEWSKA. The English Reformation Revisited. Religious Discourse in Henrician England through Modern Criticism.

  2007. Cezary MICHOŃSKI. British, American or 'Mid-Atlantic'? Cultural Preferences among Polish Students of English at the University Level.

  2006. Anna WORTMAN. The FBI Director J. Edgar Hoover Files: An Analysis and Interpretation of a Political Text.

  2004. Tamas VRAUKO (obywatel Węgier). Diagnosing the Multucultural United States. The Case of the Chicano Movement.

  Zaawansowany projekt doktorski z otwartym przewodem:

  Małgorzata KOWALSKA. The Coffeehouse Culture in Eighteenth-Century Britain: A Social Analysis of the Public Sphere Informal Discourse [Powstanie i rozkwit kultury kawiarnianej w brytyjskiej przestrzeni społecznej XVII wieku. Analiza nieformalnego dyskursu publicznego].

  Recenzje rozpraw doktorskich:

  2018. Ewa Paczkowska. Catherine of Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour - the Influence of the Three Wives of Henry VII Tudor on the Process of Modernization and Shaping a New Model of England (Uniwersytet Łódzki).

  2009. Agata Dąbrowska. Shylock - Męczennik, Demon czy Klown? Polska recepcja "Kupca Weneckiego" Williama Szekspira (Uniwersytet Łódzki).

  2008. Anna Antonowicz. Orientalism Revisited. Indian Ornamental Art in the Cultural Policy of the Victoria and Albert Museum in the Mid-Victorian Period (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

  2008. Bartosz Wolski. Measuring the Usability of American Studies Online Resources to Polish EFL Students: From Language to History (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).

  2005. Aleksandra Podgórniak. Magical Realism: Postcolonial Theory and Practice (Uniwersytet Ślaski).

  2004. Agnieszka Woźniakowska. Religious Inspirations in 20th-Century American Drama (Uniwersytet Śląski).

  Recenzje rozpraw habilitacyjnych z powołania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (w tym w postępowaniu odwoławczym):

  2016. Klara Szmańko. Invisibility in African American and Asian American Literature: A Comparative Study (Uniwersytet Łódzki).

  2016. Roman Bromboszcz. Kultura cybernetyczna i jakość (Uniwersytet Ślaski i Uniwersytet Wrocławski).

  2015. Dagmara Drewniak. Forgetful Recollections: Images of Central and Eastern Europe in Canadian Literature (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).

  2013. Jerzy Kamionowski. Głosy z "dzikiej strefy". Rewolucje, prywatność i feminism w twórczości poetek pokolenia Ruchu Czarnej Sztuki: Soni Sanchez, Nikki Giovanni i Audre Lorde (Uniwersytet Łódzki).

  2008. Małgorzata Szupejko. Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy (Polska Akademia Nauk).

  Recenzja rozprawy habilitacyjnej z powołania uczelni:

  2011. Zbigniew Mazur. The Power of Play. Leisure, Recreation and Cultural Hegemony in Colonial Virginia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).

  2002, 2007. Oceny dorobku naukowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

  2015. "Superrecenzent" w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych.

  Promotor 335 prac magisterskich.

 • Najważniejsze publikacje naukowe
 • I. Monografie i tomy redagowane:

  Chylińska, B. (2018). The Mystique of the Northwest Passage. Martin Frobisher's Voyages to the Arctic Wasteland, 1576-1578. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Stron 212.

  Chylińska, B. (2012). The Gospel of Work and Wealth in the Puritan Ethic. From John Calvin to Benjamin Franklin. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Stron 336.

  Chylińska, B. (1996). 'In Search of Greener Pastures.' A Hundred Years of the Zionist Idea in the United States: From Zionism to Israelism. Warsaw: Institute of English Studies, University of Warsaw. Stron 261.

  Chylińska, B. (2010) [Red., "Preface"]. Revolutions, Evolutions, and Devolutions in Europe, America, and Elsewhere. Warsaw: Institute of English Studies, University of Warsaw. Stron 236 + vii.

  Chylińska, B. (2009) [Red., "Introduction"]. Ideology and Rhetoric: Constructing America. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Stron 401 + xi.

  II. Artykuły w punktowanych i recenzowanych czasopismach oraz rozdziały w książce:

  Chylińska, B. (2017). "Purytańska wizja roli kobiety w dyskursie społecznym w XVII-wiecznej Nowej Anglii". [W:] 'Kolana zginaj tylko przed Panem'. Wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu. [Red.] Zbigniew Pasek. Kraków: Wydawnictwo Libron. 111-130.

  Chylińska, B. (2016). "The Status of Women in Social Theology of Early Puritan New England". Acta Philologica. Tom: 49, 99-112.

  Chylińska, B. (2015). "American Zionism in the World War I Years: Between Academic Discourse and Pragmatic Approach". [W:] World War I from Local Perspectives: History, Literature and Visual Arts. Austria, Britain, Croatia, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Poland and the United States. [Red.] Mirosława Buchholtz and Grzegorz Koneczniak. Frankfurt am Main: Peter Lang. 145-158.

  Chylińska, B. (2015). "From the Medieval Church to the English Reformation: John Wycliffe and King Henry VIII's Dissolution of the Monasteries, 1536-1539". Acta Philologica. Tom: 47, 5-16.

  Chylińska, B. (2015). "The Colonial American Working Wife and Her Dear and Loving Husband Absent upon Some Public Employment: Deborah and Benjamin Franklin's Married Life". Polish Journal for American Studies. Tom: 9, 5-20.

  Chylińska, B. (2015). "Heskie oddziały pomocnicze w służbie króla Jerzego III w czasie Rewolucji Amerykańskiej (1776-1783)". Studia Niemcoznawcze. Tom: 55, 143-154.

  Chylińska, B. (2014). "Personal Diary as a Reality Presentation Method. Lady Margaret Hoby's Self-Portrait (1599-1605)". Studia Methodologica. Tom: 39, 6-13.

  Chylińska, B. (2011). " 'The Culture of Consumption": American Influence on the Popular Culture of Post-World war Two Europe". [W:] European Culture in Diversity. [Red.] Krystyna Kujawińska Courtney, Maria Łukowska and Evan Williams. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 23-31.

  Chylińska, B. (2010). "Introduction: On the Concept of Revolution, Evolution, and Devolution". [W:] Revolutions, Evolutions, and Devolutions in Europe, America, and Elsewhere. [Red.] Bożenna Chylińska. Warsaw: Institute of English Studies, University of Warsaw. 3-11.

  Chylińska, B. (2009). "Cultural Zionism. Ahad Ha-Am and His American Adherents". [W:] Ideology and Rhetoric: Constructing America. [Red.] Bożenna Chylińska. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 241-253.

  Chylińska, B. (2009). "Americanization of European Culture after World War II". Orbis Linguarum. Tom: 34, 463-471.

  Chylińska, B. (2008). "O naturze uprzedzeń. Źródła antysemityzmu amerykańskiego". Orbis Linguarum. Tom: 33, 221-231.

  Chylińska, B. (2007). "Francis (Franz) Daniel Pastorius i inni. Osadnictwo niemieckie w brytyjskiej Ameryce kolonialnej oraz w okresie wczesnej Republiki". [W:] Kultura-Literatura-Język. Kultur-Literatur-Sprache. [Red.] Katarzyna Grzywka, et al. Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 166-170.

  Chylińska, B. (2007). "Żony i Matki Założycielki. Kobieta i jej rodzina w kulturze i literaturze wczesno purytańskiej Nowej Anglii". [W:] Wielkie tematy literatury amerykańskiej. Tom IV: Rodzina [Red.] Teresa Pyzik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 19-30.

  Chylińska, B. (2007). "The Jewish shtetl in the American Metropolis. Russian Jewish Immigrants in New York City toward the End of the 19th Century". [W:] Multiculturalism at the Start of 21st Century. The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice. [Red.] Krystyna Kujawińska Courtney and Maria A. Łukowska. Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. 215-225.

  Chylińska, B. (2006). "From a Frontier Settler to a Country Gentleman: The Social Transformation of the 17th-Century Virginia Cavalier". [W:] American Freedoms. American (Dis)orders. 2 vols. [Red.] Zbigniew Lewicki. Warszawa: Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. II, 15-22.

  Chylińska, B. (2006). "Black Womanhood Assaulted. Slave Women Narratives, Autobiographies and Oral Testimonies in the Antebellum American South". Orbis Linguarum. Tom: 30, 165-174.

  Chylińska, B. (2006). "Pomiędzy czarnym i białym Bogiem. Język a tożsamość religijna Afro-Amerykanów w okresie niewolnictwa".  Kwartalnik Pedagogiczny. Nr: 4, 133-139.

  Chylińska, B. (2005). "Zacna kobieta z Nowej Anglii. Purytańskie korzenie poezji Anne Bradstreet". [W:] Piękniejszy dom od Prozy: o amerykańskiej poezji kobiecej. [Red.] Lucyna Aleksandrowicz Pędich i Jerzy Kamionowski. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 11-21.

  Chylińska, B. (2004). " 'Czarna skora, biała maska'. LeRoi Jones i jego 'Teatr Okrucieństwa' ". [W:] Ways of Looking at a Blackbird. Essays in British and American Literature and Studies. [Red.] Grażyna i Andrzej Branny. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 71-82.

  Chylińska, B. (2002). " 'A Paralysis of Will.' The American Policy of Inaction toward Nazi Victims during the Holocaust: The War Refugee Board Story, 1943-1945". Anglica. Investigating Literature, Culture and Language. Tom: 12, 59-68.

  Chylińska, B. (2001). " 'At the Darkest Hour': American Zionism and the Jewish National Home Policy in the United States during the Holocaust". International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal. Tom: 2, nr 1. 81-93.

  Chylińska, B. (2000). "Modernizing American Jewish Thought. Cultural Pluralism and the Zionist Ideology of Louis Brandeis, Horace Kallen, and Mordecai Kaplan between WWI and WWII". ZAA. Zeitschrift fuer Anglistik und Amerikanistik. A Quarterly for Language, Literature and Culture. Tom: XLVIII. Heft 4. 334-342. Czasopismo na Liście Filadelfijskiej.

  Chylińska, B. (1999). "Friends or Foes: Anti-Semitism in Colonial America". [W:] PASE Papers in Literature. Proceedings of the Seventh Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Szczyrk, May 1998. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 133-141.

  Chylińska, B. (1999). "From Ahad Ha-Am to Horace Kallen and Mordecai Kaplan. The American Response to Cultural Zionism". [W:] Cultural Policy or the Politics of Culture? Proceedings of the 7th International Conference of the Polish Associatiom for American Studies. Serock, November 1997. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 245-252.

  Chylińska, B. (1998)." 'Homo Judaicus Americanus'. Rabbi David Philipson - an American Jew". American Studies. Tom: XVI.57-65.

  Chylińska, B. (1998). "Między kultem a sceną. Tradycyjny teatr Afryki Zachodniej". [W:] Acta Philologica. Tom: 25, 7-26.

  Chylińska, B. (1998). "Pod znakiem Negritude: od czarnej poezji do filozofii murzyńsko-afrykańskiego wyzwolenia".  Przegląd Orientalistyczny. Tom: 124, nr 1-2. 21-35.

  Chylińska, B. (1998). "Between the World of Flesh and the World of Spirit: The Archetypal Human Tragedy in T.S. Eliot's Murder in the Cathedral". [W:] PASE Papers in Literature, Language and Culture. Proceedings of the Sixth Annual Conference of the Polish Society for the Study of English, Puławy 1997. Lublin: Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 75-85.

  Chylińska, B. (1998). "From the World of Archetypes to the World of Myth. On the 'Poeticality' of Thomas Stearns Eliot's Early Drama." Anglica. Papers on Literature, Culture and Language. Tom: 8, 9-10.

  Chylińska, B. (1997). "Archetypal Quest for Spiritual Survival in T.S. Eliot's Drama: From The Family Reunion to The Elder Statesman". Kwartalnik Neofilologiczny. Tom: XLIV. 113-130.

  Chylińska, B. (1996). "A Noble Obligation. Louis Dembitz Brandeis and American Zionism".[W:] PASE Papers in Literature, Language and Culture. Proceedings of the Third Annual Conference of the Polish Society for the Study of English, Popowo, April 1994. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 227-234.

  Chylińska, B. (1994). "Is America our Zion? Zionism and American Jewry in Herzlian and Philipsonian Thought". Anglica. Studies in Literature, Culture and Language. Tom: 5, 9-18.

  Chylińska, B. (1992). "Black Idiom in American Theater. Images of Black Victimhood in the Nineteen-Thirties and Forties".  American Studies. Tom: XIII, 41-49.

  Chylińska, B. (1988). "Black Presence in the USA before 1900: The Negro Spirituals". Ephemera. Bulletin du Centre de Recherches pour L'Etude des Societes Americaines et Britanniques. CRESAB/CEAA. No. 6-7. 10-18.

  Popularyzacja nauki oraz Uniwersytetu Warszawskiego:

  Przez 21 lat (1985-2006, tj. do wygaśnięcia programu) byłam ekspertem w teleturnieju "Wielka Gra", z tematów popularyzujących historię oraz literaturę brytyjską i amerykańską. Teleturniej ten przez 40 lat nieprzerwanie cieszył się popularnością i niekwestionowanym uznaniem za jego profesjonalizm.